top of page

Cenník

Účtovníctvo
 • Účtovný zápis

 • Personálna agenda

 • Evidencia dlhodobého majetku (vedenie karty, tvorba odpisového plánu)

 • Mesačný alebo štvrťročný výkaz DPH, súhrnný výkaz a kontrolný výkaz

Dohodnutá paušálna cena

od 10,- EUR/osoba

od 3,- EUR/položka

 

od 15,- EUR

Nenechavájte si daňové priznanie na poslednú chvíľu.  Pre viac informácií

Kliknite sem

Závierka

od 7,- EUR/vozidlo

od 7,- EUR/zamestanec

od 85,- EUR/daňové priznanie

od 120,- EUR/daňové priznanie

od 30,- EUR

od 45,- EUR

 

od 5,- EUR/podanie

 • Daň z motorových vozidiel

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov

 • FO - podnikateľ

 • PO, občianske združenie, nezisková organizácia

 • daňové priznanie FO - príjem z SK

 • daňové priznanie FO - príjem zo zahraničia alebo kombinovaný príjem zahraničie+SK

 • Elektronické podanie na daňový alebo colný úrad

Ostatné
 • Prehľady pre banku, úrad práce, vyhotovenie štatistického výkazu, výkazu INTRASTAT

 • Konzultácia

Ďalšie služby, ako napríklad:

 • zastupovanie na daňovom úrade, pravidelné prehľady podľa požiadaviek klienta, archivácia, vypracovanie interných smerníc, dokumentácia transferového oceňovania, finančná analýza výsledkov, daňová optimalizácia, ďalšie administratívne práce

od 30,- EUR/výkaz

od 60,- EUR/každá začatá hodina

vždy na základe dohody s klientom

Všetky ceny sú orientačné, konečná suma závisí od náročnosti a typu účtovných dokladov a od konkrétnych požiadaviek klienta

bottom of page